Lördag 25 mars kl 14

 

Barnteater i Bygdegården:

"Guldlock och de tre björnarna"
med Teater Tummeliten

Det var en gång tre björnar som bodde alldeles ensamma i en stor och vacker skog. Medan de var ute på promenad kom en flicka som hette Guldlock fram till huset...

Dramalek med Teater Tummeliten för barn 3-6 år. Biljetter ā 20 kr säljs på plats i Orkesta bygdegård.

Arrangemang i samarbete med Vallentuna kulturnämnd